Частна детска градина

Обучение и възпитание

Обучението в ЧДГ Елхица се провежда по програма одобрена от МОН за предучилищна подготовка и възпитание. В началото на учебната година се определя входното ниво на всяко дете чрез подходящи тестове.